Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kauneimmat asiat elämässä eivät ole nähtävissä. Ne ovat tunnettavissa sydämellä.”
— Antoine de Saint-Exupery, Pikku Prinssi 

TOIMINTA-AJATUS

 

Kohderyhmäämme ovat pääasiassa kouluikäiset huostaanotetut tai avohuollon tukitoimena sijoitetut lapset. Lastenpsykiatrinen erityisosaamisemme tukee myös psyykkisesti oireilevien lasten laadukasta hoitoa ja kasvatusta.

Yksikkömme tarjoavat ammatillista, turvallista, lämminhenkistä ja aidosti välittävää hoitoa ja kasvatusta, jossa korostuu runsas aikuisen läsnäolo ja tuki arjessa. Monipuolinen ammatillinen osaamisemme mahdollistaa lisäksi elämyksellisten toimintojen järjestämisen. Tavoitteenamme on lapsen kehittyminen vastuulliseksi, tasapainoiseksi ja itsetunnoltaan eheäksi ihmiseksi.

Kohtaamme lapsen ainutkertaisena yksilönä, hänen voimavaransa ja tarpeensa huomioiden. Omaohjaajatyö mahdollistaa korjaavia kokemuksia tarjoavan vuorovaikutussuhteen. Arki koostuu koulunkäynnistä, jonka tukemisen koemme tärkeäksi, sekä omasta ajasta, yhdessä laadituista pelisäännöistä, päivä- ja viikko-ohjelmasta sekä ikätasoisista vastuista. Lasta tuetaan harrastuksiin, ystävyyssuhteisiin ja yhteisiin toimintoihin.

Perheiden kanssa tehdään rakentavaa ja luottamuksellista yhteistyötä. Lapsen tukiverkostot säilyvät parhaimmillaan läpi elämän ja kantavat sijoituksen jälkeen, joten tukiverkostojen kanssa tehtävä yhteistyö on meille erittäin tärkeää.

 

"Työssäni tarjoan lapsille päivittäin syliä, turvaa ja rajoja. Toivon, että
elämä kannattelisi heitä ja että hädän hetkellä he osaisivat ja
uskaltaisivat lähestyä heille tärkeitä aikuisia. Toivon myös, että heille
jokaiselle voisi näiden vuosien aikana kasvaa sellaiset siivet, jotka
pitäisivät heidät ilmassa silloinkin, kun he irrottautuvat vanhemmistaan ja
meistä ja jatkavat omillaan. Hetkillä on merkitystä ja merkityksistä voi
tulla arvokkaita muistoja, kun saa aikaa ja etäisyyttä elettyyn. Tällaisten
hetkien rakentamisessa saan olla mukana työpäivissäni."

(Ajatus kehittämispäivästä)

 

TOIMINTAPERIAATTEET

Yksilöllisyys

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Lapsella on omaohjaaja, joka huolehtii hänen asioistaan kokonaisvaltaisesti ja toimii jatkuvuuden turvaajana. Lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja arvioinnista on vastuussa omaohjaajapari työryhmän tukemana. Omaohjaajasuhteessa korostuu korjaavia kokemuksia tarjoava vuorovaikutussuhde, läsnäolo ja lapsen kuuleminen. Tunteiden tunnistamisen ja sanoittamisen lisäksi sanoitetaan myös vaikeita asioita sekä haastavaa käytöstä.

 

 

Turvallisuus

Riittävä aikuisten määrä lisää niin fyysistä kuin psyykkistä turvallisuutta. Aikuiset ohjaavat lasten toimintaa asettamalla sille selkeät rajat ja toimimalla yhdessä lasten kanssa. Arkea jäsennetään mm. päivä- ja viikko-ohjelma hyödyntäen, kullekin lapselle yksilöllisesti suunnitellen. Tämä auttaa lapsen sisäisen maailman hallintaa ja näin myötävaikuttaa perusturvallisuuteen.

 

Perhekeskeisyys

Näemme yksiköissämme tärkeänä yhteistyön kaikkien lapsen tukiverkostojen kanssa. Rakentava ja luottamuksellinen vuorovaikutus sekä vanhempien että muiden yhteistyötahojen kanssa toimii perusajatuksena Aatussa ja Helmessä.

 

Toiminnallisuus/ Kodinomaisuus

Arjen sujumisesta on vastuu jokaisella lapsella ja aikuisella. Yhdessä aikuisten kanssa opetellaan vastuunkantoa arjen askareista kodinomaisessa ilmapiirissä. Tuemme jokaista lasta sosiaalisiin suhteisiin ja harrastusten pariin myös Aatun ja Helmen ulkopuolelle. Kummassakaan yksikössämme ei ole kotikoulua vaan kaikki kouluikäiset lapset käyvät kunnan järjestämässä opetuksessa mahdollisten erilaisten tukimuotojen turvin. Koulunkäynnin tukeminen ja yhteistyö koulujen kanssa on tärkeällä sijalla toiminnassamme. Helmessä ja Aatussa on myös mahdollisuus koirien hoitoon, joka puolestaan lisää vastuunottamista ja antaa onnistumisen kokemusta sekä vahvistaa itsetuntoa.

 

Ammatillisuus

Laadukkaan työn tuottamisen lähtökohtana on ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta. Työryhmien ammattitaitoa ja jaksamista tuetaan mm. työnohjauksen, koulutuksen, konsultaation, liikuntaetujen ja työhyvinvointipäivien muodossa.